08-20 31 10      info@netnovo.se

SYSTEMUTVECKLING

Systemutveckling

Metis

Kund: Utbildningshjulet AB

Vi fick i uppdrag att ta fram en system som sköter alla bokningar av kurser samt håller reda på vilka kurser som personer har gått. Systemet har stöd för en rad olika funktioner, såsom kallelser, deltagarlistor, inskrivningspapper, diplom.

Med hjälp av algoritmer så kan även behovsrapporter plockas fram, så man lätt ser vilka som måste/bör gå en kurs inom ett givet datumintervall.

Libraweb

Kund: Linköpings Brandservice

Libraweb är ett system där företag kan sköta sitt SBA arbete. Systemet hanterar dokument samt kontrollronder. Systemet är väldigt dynamiskt och kan hantera stora mängder objekt och ritningar.

Kontakt

netnovo Solutions AB
Bockarpsvägen 1
595 51 Mjölby

Tel: 08-20 31 10
E-post: info@netnovo.se